top of page

BETONMORTEL

Betoncentrale van der Vlist is opgericht door Peter van der Vlist met als doel het vervaardigen van stortklare beton t.b.v. bouwsector, zoals de grote, middel en kleine bouwbedrijven, aannemers en particulieren. Peter is ruim twintig jaar geleden begonnen met een aannemingsbedrijf. Inmiddels staat Aannemingsbedrijf Van der Vlist BV als een huis. Sinds oktober 2022 heeft Peter een betoncentrale in Zoeterwoude overgenomen.

 

Betonmortel

Betoncentrale Van der Vlist levert betonmortel. Betonmortel is een veelzijdig bouwmateriaal. De standaard leveringen geschieden op basis van: sterkteklasse, milieuklasse en consistentieklasse. De andere parameters die de samenstelling van betonmortel kunnen bepalen zijn bijvoorbeeld de maximale korrel van het toeslagmateriaal, cement, vulstoffen en verhardingstijd. Door het variëren in de samenstelling kunnen de eigenschappen van betonmortel worden aangepast aan de eisen en omstandigheden van het betreffende project.

 

Sterkteklasse

Wij leveren beton in de volgende sterkteklassen:

  • C12/15

  • C20/25

  • C25/30

  • C30/37

  • C35/45

  • C40/50

  • C45/55

  • C55/67

  • C60/75

  • C70/85

De C staat voor ‘Concrete’ oftewel ‘beton’. Het eerste getal geeft de cilinderdruksterkte in N/mm2 aan, het tweede getal geeft de kubusdruksterkte in N/mm2 aan. De normale betonsterkte is van C12/15 tot en met C35/45, daarboven spreken we van een hoge sterktebeton.

 

Milieuklasse(n)

De milieuklasse van beton is een aanduiding van de duurzaamheid en weerstand van beton tegen externe invloeden. De gewenste milieuklasse wordt bepaald de plaats waar het beton wordt gebruikt, zoals binnen, buiten, voor wegen, bij gevaar van chemische aantasting of vlak bij de kust.

Plaatje milieuklasse.jpg

Daarnaast wordt nog een letter aan de klasse toegevoegd (1 t/m 4). Voor elke milieuklasse geldt een andere samenstelling van het beton. Daarbij is de milieuklasse bepalend hoe de wapening aangebracht wordt.

Plaatje milieuklasse.jpg
Consistentieklasse

De verwerkbaarheid van beton is vastgelegd in een aantal consistentieklassen. Deze gaat van aardvochtig tot zeer vloeibaar. Wij leveren beton in de volgende consistentieklassen:

Grootste korrelafmeting

Bij Betoncentrale van der Vlist, hebben wij de volgende mogelijkheden voor de grootste korrelafmeting: maximaal 32 mm of 16 mm. Het toepassen van KOMO-gecertificeerd betongranulaat in uw beton is ook mogelijk. Als de wapening in het werk erg dicht op elkaar zit is het vaak praktisch om een kleinere korrel, en meer plastische beton te bestellen. Bij dunnere vloeren en hoge sterkten is fijn grind en een hogere plasticiteit ook praktischer.

 

Chlorideklasse

De chlorideklasse hangt af van de wapening die gebruikt wordt in het bouwwerk. Zonder wapening of mogelijke aantasting van het beton is een maximaal chloridegehalte van 1,0% (m/m) Cl 1,0 toepasbaar.

Wordt er gebruik gemaakt van wapening, ingestorte metalen of na-gerekt staal is een maximaal chloridegehalte van 0,4% (m/m) Cl 0,4 toepasbaar.

Als er gebruik gemaakt wordt van voorgerekt voorspanstaal in het werk dan wordt er vaak een chloridegehate van 0,2% (m/m) oftewel een chloride klasse van Cl 0,2 voorgeschreven.

20220926_111900.jpg
bottom of page