top of page

Voortgang terreininrichting

Bijgewerkt op: 5 apr.

Peter heeft voor bij de betoncentrale geïnvesteerd in een spoel- en recycle-installatie. De Betoncentrale moet aan het eind van elke dag worden gespoeld en bij warm weer, of lange stilstand ook tussentijds. Van de betonmixers worden na elke belading de vultrechters gespoeld en worden dagelijks na de laatste vracht leeggedraaid en wordt de trommel van binnen gespoeld. Bij al deze werkzaamheden komt nogal wat spoelwater en restbeton vrij. Met de nieuwe spoelinstallatie kan alles worden hergebruikt.


Voor het logistieke plaatje komt de installatie vlak achter de centrale. Het water wordt direct achter de centrale verzameld en kan daar ook redelijk eenvoudig weer teruggevoerd worden als aanmaakwater voor de beton. Het vrijgekomen zand en grind gaat weer de grondstoffenberg op.


Op de foto's hieronder is te zien dat we in september zijn begonnen met het sloopwerk. De oude asfaltvloer, de betonnen vloer en de kraanbaan (van de fabriek die hier in het verleden heeft gestaan) zijn eruit gegaan. Toen dat allemaal was afgevoerd hebben we twee schepen met ophoogzand laten komen en is de bouwput netjes aangevuld. Inmiddels is het heien afgerond en is er een start gemaakt met het betonwerk. De werkvloer ligt erin en ze zijn nu, medio november, bezig met het vlechtwerk voor de goten en de vloer.


Slopen van de oude vloer:


Souvenirtjes uit het verleden:


Afvoeren van het oude asfalt en beton:


Aanvullen met schoon zand:

Heien:Uitzetten en uitgraven:


Werkvloer:


IJzerwerk erin:


Update 23 november:


Update 19 december:

De vloer is gestort.


Update 5 april:

De nieuwe terreininrichting bij de Betoncentrale vordert gestaag. Nadat we de vorige keer hebben laten zien dat we met het grondwerk aan de gang waren en de vloer aan het storten waren, zijn we nu bezig met de laatste hand te leggen aan het betonwerk. De grote put voor het slibwater staat er, maar er moeten nog drie verstevigingsbruggen in gestort worden. Aan de achterzijde van de centrale worden er nog twee muren gestort. Hierna wordt nog een afvoer geregeld naar de andere kant van het terrein. Dan zij we bijna zo ver dat de spoel- en recycle-installatie neergezet kan worden. Tot die tijd maken we er al dankbaar gebruik van als parkeerplaats!


Comentários


bottom of page